Terug naar lijst

Marten Klompien
Hoogezand 1917 - 1996 Groningen

 

Marten Klompien werd in 1955 na afloop van een tentoonstelling georganiseerd door `De Ploeg´ gevraagd lid te worden van deze kunstenaarsvereniging. Eenmaal lid voelde hij zich er als jongste niet écht thuis. Dat had niet te maken met een gebrek aan passie voor het Groninger land. Dit deelde hij met verschillende Ploegleden. Het lag aan zijn terughoudende karakter, dat hij maar moeilijk aansluiting kon vinden bij de rest. Dit werd nog eens versterkt doordat hij de oudere garde ervoer als een gesloten gezelschap. Alleen Jan Altink herinnerde hij zich als degene die vriendelijk toenadering zocht. Klompiens andere schildervisie op het Groninger land speelde zeker ook een rol in het gevoel binnen de kunstkring alleen te staan. Zo kleurrijk als zijn kunstbroeders dit schilderden, zo donker verbeeldde hij het landschap; Marten Klompien had een voorkeur voor herfst- en winterseizoen. Meestal in diepe grijzen, bruinen en groenen gaf hij het Groninger land weer.
Als zoon van een schipper die afstammeling was van een Delfzijlster geslacht van binnenvaartschippers, had Marten Klompien een grote liefde voor de binnenscheepvaart. Schepen heeft hij dan ook vaak geschilderd.